EEN TRANSPARANTE ZUIVELKETEN

Als familiebedrijf denken wij niet in jaren, maar in generaties. Royal A-ware investeert in de ontwikkeling en het beheer van de hele zuivelketen, vanaf de consument tot op de boerderij. Zonder koeien geen melk voor de voedzame zuivelproducten die wij aan klanten over heel de wereld leveren.

KOE BEWUST PROGRAMMA

We waarderen en stimuleren onze melkveehouders voor de stappen die zij zetten op het gebied van dierenwelzijn. Binnen ons Koe Bewust programma staat het welzijn van de koe centraal. Met de maatregelen in dit programma wordt er extra gezorgd voor het welzijn van de koeien.

GOEDE ZORG VOOR KOEIEN

Om ervoor te zorgen dat koeien optimaal presteren en welzijn ervaren, is het essentieel dat ze worden gemonitord en toegang hebben tot schoon drinkwater, goed voer, frisse lucht en een zacht en schoon ligbed.

GEZONDHEID

De gezondheid van de koeien wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Dit doen we onder andere met behulp van KoeMonitor. KoeMonitor is een systeem waarmee melkveehouders aantoonbaar kunnen maken dat de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid van melk in de melkveehouderij worden nageleefd.

Voor kalveren en jongvee maken we gebruik van de KalfOK-score. We besteden extra aandacht aan klauwverzorging en monitoren de uiergezondheid. De melkveehouders beschikken over een dataprogramma voor slachtresultaten en antibiotica monitoring.

ONTHOORNEN VAN KALVEREN

Koeien hebben van nature hoorns. Kalveren jonger dan zes weken mogen, onder strenge voorwaarden, onthoornd worden om verwondingen te voorkomen. Het onthoornen gebeurt onder plaatselijke verdoving. Na de procedure krijgen de kalveren voldoende pijnstilling.

HUISVESTING

Voor koeien en kalveren is het belangrijk om voldoende bewegingsruimte te hebben. De koeien staan in een open stal, er is een uitloop of er is sprake van weidegang. Bij weidegang grazen de koeien minimaal 120 dagen per jaar zes uur per dag in de wei.

KOE COMFORT

We bieden de koeien zoveel mogelijk comfort. Koeien willen lekker liggen zodat ze kunnen herkauwen en rusten. In de stal zijn zachte ligbedden en koeborstels aanwezig. De koeien kunnen hun vacht borstelen en zich lekker krabben.

GOED VOER

Koeien eten en drinken de hele dag door. De basis van het menu is gras dat de boer zelf teelt. Dit wordt aangevuld met andere producten zodat er een smakelijk en voedzaam rantsoen ontstaat. Al het voer voldoet aan de VLOG-standaard (GMO-vrij voer).

VAKMANSCHAP

We stimuleren het up-to-date houden van vakkennis onder onze melkveehouders. Zij volgen daarom jaarlijks workshops gericht op onder meer diergezondheid en –welzijn bij de Dairy Academy. Dairy Academy maakt deel uit van Royal A-ware en is een exclusief kennisplatform voor A-ware melkveehouders.

MEERPRIJS

Melkveehouders binnen het Koe Bewust programma voldoen aan hogere eisen als het gaat om dierenwelzijn. Voor deze extra stappen ontvangt een melkveehouder een premie bovenop de basismelkprijs.

HALTUNGSFORM 3

Haltungsform 3 is een Duits labeling systeem voor het welzijn en de huisvestingsomstandigheden van landbouwdieren.

Lees meer over ons Koe Bewust programma